2011
Maig
El Barco
2010
 Fer Muntanya
Familia Nuclear
Déu existeix, sóc solter
Tot s'arregla dient tantmateix

2009
Volíem ser els reis del mambo
Perruques
Moon Kitchen
El Hombre Invisible

groc @ grocfilms.com